Labuan

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:25
Asar 15:38
Maghrib 18:32
Isyak 19:42
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Labuan
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Khamis01-08-2019
Imsak 04:44
Subuh 04:54
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:48
Maghrib 18:37
Isyak 19:50
Jumaat02-08-2019
Imsak 04:44
Subuh 04:54
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:48
Maghrib 18:37
Isyak 19:49
Sabtu03-08-2019
Imsak 04:44
Subuh 04:54
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:47
Maghrib 18:36
Isyak 19:49
Ahad04-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:47
Maghrib 18:36
Isyak 19:49
Isnin05-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:46
Maghrib 18:36
Isyak 19:49
Selasa06-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:46
Maghrib 18:36
Isyak 19:48
Rabu07-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:45
Maghrib 18:35
Isyak 19:48
Khamis08-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:45
Maghrib 18:35
Isyak 19:48
Jumaat09-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:27
Asar 15:44
Maghrib 18:35
Isyak 19:47
Sabtu10-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:44
Maghrib 18:35
Isyak 19:47
Ahad11-08-2019
Imsak 04:45
Subuh 04:55
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:43
Maghrib 18:34
Isyak 19:46
Isnin12-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:43
Maghrib 18:34
Isyak 19:46
Selasa13-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:42
Maghrib 18:34
Isyak 19:46
Rabu14-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:42
Maghrib 18:34
Isyak 19:45
Khamis15-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:26
Asar 15:41
Maghrib 18:33
Isyak 19:45
Jumaat16-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:25
Asar 15:40
Maghrib 18:33
Isyak 19:44
Sabtu17-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:25
Asar 15:40
Maghrib 18:33
Isyak 19:44
Ahad18-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:25
Asar 15:39
Maghrib 18:32
Isyak 19:43
Isnin19-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:14
Zohor 12:25
Asar 15:38
Maghrib 18:32
Isyak 19:43
Selasa20-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:25
Asar 15:38
Maghrib 18:32
Isyak 19:42
Rabu21-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:24
Asar 15:37
Maghrib 18:31
Isyak 19:42
Khamis22-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:24
Asar 15:36
Maghrib 18:31
Isyak 19:42
Jumaat23-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:24
Asar 15:35
Maghrib 18:30
Isyak 19:41
Sabtu24-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:24
Asar 15:34
Maghrib 18:30
Isyak 19:41
Ahad25-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:23
Asar 15:34
Maghrib 18:30
Isyak 19:40
Isnin26-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:23
Asar 15:33
Maghrib 18:29
Isyak 19:40
Selasa27-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:13
Zohor 12:23
Asar 15:32
Maghrib 18:29
Isyak 19:39
Rabu28-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:12
Zohor 12:22
Asar 15:31
Maghrib 18:28
Isyak 19:39
Khamis29-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:12
Zohor 12:22
Asar 15:30
Maghrib 18:28
Isyak 19:38
Jumaat30-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:12
Zohor 12:22
Asar 15:29
Maghrib 18:27
Isyak 19:37
Sabtu31-08-2019
Imsak 04:46
Subuh 04:56
Syuruk 06:12
Zohor 12:21
Asar 15:28
Maghrib 18:27
Isyak 19:37