Besut, Setiu

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:29
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Besut, Setiu
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Khamis01-08-2019
Imsak 05:35
Subuh 05:45
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:39
Maghrib 19:28
Isyak 20:41
Jumaat02-08-2019
Imsak 05:35
Subuh 05:45
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:38
Maghrib 19:28
Isyak 20:41
Sabtu03-08-2019
Imsak 05:35
Subuh 05:45
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:38
Maghrib 19:27
Isyak 20:40
Ahad04-08-2019
Imsak 05:35
Subuh 05:45
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:38
Maghrib 19:27
Isyak 20:40
Isnin05-08-2019
Imsak 05:35
Subuh 05:45
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:37
Maghrib 19:27
Isyak 20:40
Selasa06-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:37
Maghrib 19:27
Isyak 20:39
Rabu07-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:36
Maghrib 19:27
Isyak 20:39
Khamis08-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:18
Asar 16:36
Maghrib 19:26
Isyak 20:39
Jumaat09-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:35
Maghrib 19:26
Isyak 20:38
Sabtu10-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:35
Maghrib 19:26
Isyak 20:38
Ahad11-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:34
Maghrib 19:26
Isyak 20:37
Isnin12-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:34
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Selasa13-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:33
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Rabu14-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:06
Zohor 13:17
Asar 16:32
Maghrib 19:25
Isyak 20:36
Khamis15-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:32
Maghrib 19:24
Isyak 20:36
Jumaat16-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:31
Maghrib 19:24
Isyak 20:35
Sabtu17-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:30
Maghrib 19:24
Isyak 20:35
Ahad18-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:30
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Isnin19-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:16
Asar 16:29
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Selasa20-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:15
Asar 16:28
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Rabu21-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:15
Asar 16:28
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Khamis22-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:15
Asar 16:27
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Jumaat23-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:15
Asar 16:26
Maghrib 19:21
Isyak 20:32
Sabtu24-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:05
Zohor 13:14
Asar 16:25
Maghrib 19:21
Isyak 20:32
Ahad25-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:04
Zohor 13:14
Asar 16:24
Maghrib 19:21
Isyak 20:31
Isnin26-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:04
Zohor 13:14
Asar 16:23
Maghrib 19:20
Isyak 20:31
Selasa27-08-2019
Imsak 05:37
Subuh 05:47
Syuruk 07:04
Zohor 13:14
Asar 16:23
Maghrib 19:20
Isyak 20:30
Rabu28-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:04
Zohor 13:13
Asar 16:22
Maghrib 19:19
Isyak 20:30
Khamis29-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:04
Zohor 13:13
Asar 16:21
Maghrib 19:19
Isyak 20:29
Jumaat30-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:04
Zohor 13:13
Asar 16:20
Maghrib 19:18
Isyak 20:29
Sabtu31-08-2019
Imsak 05:36
Subuh 05:46
Syuruk 07:04
Zohor 13:12
Asar 16:19
Maghrib 19:18
Isyak 20:28