Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:36
Zohor 12:43
Asar 15:59
Maghrib 18:47
Isyak 19:57
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Khamis01-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:39
Zohor 12:46
Asar 16:08
Maghrib 18:50
Isyak 20:03
Jumaat02-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:39
Zohor 12:46
Asar 16:07
Maghrib 18:50
Isyak 20:03
Sabtu03-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:46
Asar 16:07
Maghrib 18:50
Isyak 20:02
Ahad04-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:46
Asar 16:07
Maghrib 18:50
Isyak 20:02
Isnin05-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:46
Asar 16:06
Maghrib 18:50
Isyak 20:02
Selasa06-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:46
Asar 16:06
Maghrib 18:50
Isyak 20:02
Rabu07-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:06
Maghrib 18:50
Isyak 20:01
Khamis08-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:05
Maghrib 18:49
Isyak 20:01
Jumaat09-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:05
Maghrib 18:49
Isyak 20:01
Sabtu10-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:04
Maghrib 18:49
Isyak 20:01
Ahad11-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:04
Maghrib 18:49
Isyak 20:00
Isnin12-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:04
Maghrib 18:49
Isyak 20:00
Selasa13-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:38
Zohor 12:45
Asar 16:03
Maghrib 18:48
Isyak 20:00
Rabu14-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:44
Asar 16:03
Maghrib 18:48
Isyak 19:59
Khamis15-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:44
Asar 16:02
Maghrib 18:48
Isyak 19:59
Jumaat16-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:44
Asar 16:02
Maghrib 18:48
Isyak 19:59
Sabtu17-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:44
Asar 16:01
Maghrib 18:48
Isyak 19:58
Ahad18-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:44
Asar 16:00
Maghrib 18:47
Isyak 19:58
Isnin19-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:37
Zohor 12:43
Asar 16:00
Maghrib 18:47
Isyak 19:58
Selasa20-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:36
Zohor 12:43
Asar 15:59
Maghrib 18:47
Isyak 19:57
Rabu21-08-2019
Imsak 05:09
Subuh 05:19
Syuruk 06:36
Zohor 12:43
Asar 15:59
Maghrib 18:46
Isyak 19:57
Khamis22-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:36
Zohor 12:43
Asar 15:58
Maghrib 18:46
Isyak 19:56
Jumaat23-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:36
Zohor 12:42
Asar 15:57
Maghrib 18:46
Isyak 19:56
Sabtu24-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:36
Zohor 12:42
Asar 15:57
Maghrib 18:46
Isyak 19:56
Ahad25-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:35
Zohor 12:42
Asar 15:56
Maghrib 18:45
Isyak 19:55
Isnin26-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:35
Zohor 12:42
Asar 15:55
Maghrib 18:45
Isyak 19:55
Selasa27-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:35
Zohor 12:41
Asar 15:54
Maghrib 18:45
Isyak 19:55
Rabu28-08-2019
Imsak 05:08
Subuh 05:18
Syuruk 06:35
Zohor 12:41
Asar 15:54
Maghrib 18:44
Isyak 19:54
Khamis29-08-2019
Imsak 05:07
Subuh 05:17
Syuruk 06:34
Zohor 12:41
Asar 15:53
Maghrib 18:44
Isyak 19:54
Jumaat30-08-2019
Imsak 05:07
Subuh 05:17
Syuruk 06:34
Zohor 12:40
Asar 15:52
Maghrib 18:44
Isyak 19:53
Sabtu31-08-2019
Imsak 05:07
Subuh 05:17
Syuruk 06:34
Zohor 12:40
Asar 15:51
Maghrib 18:43
Isyak 19:53