Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:01
Subuh 05:11
Syuruk 06:27
Zohor 12:32
Asar 15:34
Maghrib 18:35
Isyak 19:43
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Ahad01-09-2019
Imsak 05:07
Subuh 05:17
Syuruk 06:33
Zohor 12:40
Asar 15:51
Maghrib 18:43
Isyak 19:52
Isnin02-09-2019
Imsak 05:07
Subuh 05:17
Syuruk 06:33
Zohor 12:39
Asar 15:50
Maghrib 18:43
Isyak 19:52
Selasa03-09-2019
Imsak 05:06
Subuh 05:16
Syuruk 06:33
Zohor 12:39
Asar 15:49
Maghrib 18:42
Isyak 19:52
Rabu04-09-2019
Imsak 05:06
Subuh 05:16
Syuruk 06:33
Zohor 12:39
Asar 15:48
Maghrib 18:42
Isyak 19:51
Khamis05-09-2019
Imsak 05:06
Subuh 05:16
Syuruk 06:32
Zohor 12:38
Asar 15:47
Maghrib 18:41
Isyak 19:51
Jumaat06-09-2019
Imsak 05:06
Subuh 05:16
Syuruk 06:32
Zohor 12:38
Asar 15:46
Maghrib 18:41
Isyak 19:50
Sabtu07-09-2019
Imsak 05:06
Subuh 05:16
Syuruk 06:32
Zohor 12:38
Asar 15:45
Maghrib 18:41
Isyak 19:50
Ahad08-09-2019
Imsak 05:05
Subuh 05:15
Syuruk 06:31
Zohor 12:37
Asar 15:44
Maghrib 18:40
Isyak 19:49
Isnin09-09-2019
Imsak 05:05
Subuh 05:15
Syuruk 06:31
Zohor 12:37
Asar 15:43
Maghrib 18:40
Isyak 19:49
Selasa10-09-2019
Imsak 05:05
Subuh 05:15
Syuruk 06:31
Zohor 12:37
Asar 15:42
Maghrib 18:40
Isyak 19:49
Rabu11-09-2019
Imsak 05:05
Subuh 05:15
Syuruk 06:31
Zohor 12:36
Asar 15:41
Maghrib 18:39
Isyak 19:48
Khamis12-09-2019
Imsak 05:04
Subuh 05:14
Syuruk 06:30
Zohor 12:36
Asar 15:40
Maghrib 18:39
Isyak 19:48
Jumaat13-09-2019
Imsak 05:04
Subuh 05:14
Syuruk 06:30
Zohor 12:36
Asar 15:39
Maghrib 18:38
Isyak 19:47
Sabtu14-09-2019
Imsak 05:04
Subuh 05:14
Syuruk 06:30
Zohor 12:35
Asar 15:38
Maghrib 18:38
Isyak 19:47
Ahad15-09-2019
Imsak 05:03
Subuh 05:13
Syuruk 06:29
Zohor 12:35
Asar 15:37
Maghrib 18:38
Isyak 19:46
Isnin16-09-2019
Imsak 05:03
Subuh 05:13
Syuruk 06:29
Zohor 12:35
Asar 15:36
Maghrib 18:37
Isyak 19:46
Selasa17-09-2019
Imsak 05:03
Subuh 05:13
Syuruk 06:29
Zohor 12:34
Asar 15:35
Maghrib 18:37
Isyak 19:46
Rabu18-09-2019
Imsak 05:03
Subuh 05:13
Syuruk 06:28
Zohor 12:34
Asar 15:34
Maghrib 18:36
Isyak 19:45
Khamis19-09-2019
Imsak 05:02
Subuh 05:12
Syuruk 06:28
Zohor 12:34
Asar 15:33
Maghrib 18:36
Isyak 19:45
Jumaat20-09-2019
Imsak 05:02
Subuh 05:12
Syuruk 06:28
Zohor 12:33
Asar 15:33
Maghrib 18:36
Isyak 19:44
Sabtu21-09-2019
Imsak 05:02
Subuh 05:12
Syuruk 06:27
Zohor 12:33
Asar 15:33
Maghrib 18:35
Isyak 19:44
Ahad22-09-2019
Imsak 05:01
Subuh 05:11
Syuruk 06:27
Zohor 12:32
Asar 15:34
Maghrib 18:35
Isyak 19:43
Isnin23-09-2019
Imsak 05:01
Subuh 05:11
Syuruk 06:27
Zohor 12:32
Asar 15:34
Maghrib 18:34
Isyak 19:43
Selasa24-09-2019
Imsak 05:01
Subuh 05:11
Syuruk 06:26
Zohor 12:32
Asar 15:34
Maghrib 18:34
Isyak 19:43
Rabu25-09-2019
Imsak 05:00
Subuh 05:10
Syuruk 06:26
Zohor 12:31
Asar 15:35
Maghrib 18:34
Isyak 19:42
Khamis26-09-2019
Imsak 05:00
Subuh 05:10
Syuruk 06:26
Zohor 12:31
Asar 15:35
Maghrib 18:33
Isyak 19:42
Jumaat27-09-2019
Imsak 05:00
Subuh 05:10
Syuruk 06:26
Zohor 12:31
Asar 15:35
Maghrib 18:33
Isyak 19:42
Sabtu28-09-2019
Imsak 04:59
Subuh 05:09
Syuruk 06:25
Zohor 12:30
Asar 15:36
Maghrib 18:32
Isyak 19:41
Ahad29-09-2019
Imsak 04:59
Subuh 05:09
Syuruk 06:25
Zohor 12:30
Asar 15:36
Maghrib 18:32
Isyak 19:41
Isnin30-09-2019
Imsak 04:59
Subuh 05:09
Syuruk 06:25
Zohor 12:30
Asar 15:36
Maghrib 18:32
Isyak 19:41
Tutup