Bandar Melaka, Alor Gajah, Jasin, Masjid Tanah, Merlimau, Nyalas

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:33
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Bandar Melaka, Alor Gajah, Jasin, Masjid Tanah, Merlimau, Nyalas
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Khamis01-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:41
Maghrib 19:26
Isyak 20:38
Jumaat02-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:41
Maghrib 19:25
Isyak 20:38
Sabtu03-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:41
Maghrib 19:25
Isyak 20:38
Ahad04-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:41
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Isnin05-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:40
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Selasa06-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:40
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Rabu07-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:39
Maghrib 19:25
Isyak 20:37
Khamis08-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:39
Maghrib 19:25
Isyak 20:36
Jumaat09-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:39
Maghrib 19:24
Isyak 20:36
Sabtu10-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:38
Maghrib 19:24
Isyak 20:36
Ahad11-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:38
Maghrib 19:24
Isyak 20:35
Isnin12-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:37
Maghrib 19:24
Isyak 20:35
Selasa13-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:37
Maghrib 19:23
Isyak 20:35
Rabu14-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:36
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Khamis15-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:36
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Jumaat16-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:35
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Sabtu17-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:35
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Ahad18-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:34
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Isnin19-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:33
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Selasa20-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:33
Maghrib 19:22
Isyak 20:32
Rabu21-08-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:09
Zohor 13:17
Asar 16:32
Maghrib 19:21
Isyak 20:32
Khamis22-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:09
Zohor 13:17
Asar 16:31
Maghrib 19:21
Isyak 20:31
Jumaat23-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:09
Zohor 13:16
Asar 16:31
Maghrib 19:21
Isyak 20:31
Sabtu24-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:09
Zohor 13:16
Asar 16:30
Maghrib 19:20
Isyak 20:31
Ahad25-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:09
Zohor 13:16
Asar 16:29
Maghrib 19:20
Isyak 20:30
Isnin26-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:08
Zohor 13:16
Asar 16:28
Maghrib 19:20
Isyak 20:30
Selasa27-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:08
Zohor 13:15
Asar 16:28
Maghrib 19:19
Isyak 20:29
Rabu28-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:08
Zohor 13:15
Asar 16:27
Maghrib 19:19
Isyak 20:29
Khamis29-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:08
Zohor 13:15
Asar 16:26
Maghrib 19:19
Isyak 20:28
Jumaat30-08-2019
Imsak 05:41
Subuh 05:51
Syuruk 07:07
Zohor 13:14
Asar 16:25
Maghrib 19:18
Isyak 20:28
Sabtu31-08-2019
Imsak 05:40
Subuh 05:50
Syuruk 07:07
Zohor 13:14
Asar 16:24
Maghrib 19:18
Isyak 20:27