Langkawi

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:26
Asar 16:38
Maghrib 19:34
Isyak 20:46
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Langkawi
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Khamis01-08-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:14
Zohor 13:29
Asar 16:49
Maghrib 19:40
Isyak 20:54
Jumaat02-08-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:14
Zohor 13:29
Asar 16:49
Maghrib 19:40
Isyak 20:54
Sabtu03-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:14
Zohor 13:29
Asar 16:49
Maghrib 19:39
Isyak 20:54
Ahad04-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:15
Zohor 13:29
Asar 16:48
Maghrib 19:39
Isyak 20:53
Isnin05-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:15
Zohor 13:29
Asar 16:48
Maghrib 19:39
Isyak 20:53
Selasa06-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:15
Zohor 13:29
Asar 16:47
Maghrib 19:39
Isyak 20:53
Rabu07-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:15
Zohor 13:29
Asar 16:47
Maghrib 19:39
Isyak 20:52
Khamis08-08-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:46
Maghrib 19:38
Isyak 20:52
Jumaat09-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:46
Maghrib 19:38
Isyak 20:51
Sabtu10-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:45
Maghrib 19:38
Isyak 20:51
Ahad11-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:45
Maghrib 19:37
Isyak 20:51
Isnin12-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:44
Maghrib 19:37
Isyak 20:50
Selasa13-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:43
Maghrib 19:37
Isyak 20:50
Rabu14-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:28
Asar 16:43
Maghrib 19:36
Isyak 20:49
Khamis15-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:27
Asar 16:42
Maghrib 19:36
Isyak 20:49
Jumaat16-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:15
Zohor 13:27
Asar 16:41
Maghrib 19:36
Isyak 20:48
Sabtu17-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:14
Zohor 13:27
Asar 16:41
Maghrib 19:35
Isyak 20:48
Ahad18-08-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:14
Zohor 13:27
Asar 16:40
Maghrib 19:35
Isyak 20:47
Isnin19-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:27
Asar 16:39
Maghrib 19:35
Isyak 20:47
Selasa20-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:26
Asar 16:38
Maghrib 19:34
Isyak 20:46
Rabu21-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:26
Asar 16:38
Maghrib 19:34
Isyak 20:46
Khamis22-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:26
Asar 16:37
Maghrib 19:33
Isyak 20:45
Jumaat23-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:26
Asar 16:36
Maghrib 19:33
Isyak 20:45
Sabtu24-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:25
Asar 16:35
Maghrib 19:33
Isyak 20:44
Ahad25-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:25
Asar 16:34
Maghrib 19:32
Isyak 20:44
Isnin26-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:25
Asar 16:33
Maghrib 19:32
Isyak 20:43
Selasa27-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:14
Zohor 13:24
Asar 16:33
Maghrib 19:31
Isyak 20:43
Rabu28-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:13
Zohor 13:24
Asar 16:32
Maghrib 19:31
Isyak 20:42
Khamis29-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:13
Zohor 13:24
Asar 16:31
Maghrib 19:30
Isyak 20:42
Jumaat30-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:13
Zohor 13:24
Asar 16:30
Maghrib 19:30
Isyak 20:41
Sabtu31-08-2019
Imsak 05:47
Subuh 05:57
Syuruk 07:13
Zohor 13:23
Asar 16:29
Maghrib 19:29
Isyak 20:41