Langkawi

Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:25
Maghrib 19:20
Isyak 20:31
Cetak Salin Data Data Waktu Solat Langkawi
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Ahad01-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:13
Zohor 13:23
Asar 16:29
Maghrib 19:29
Isyak 20:40
Isnin02-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:13
Zohor 13:23
Asar 16:28
Maghrib 19:29
Isyak 20:40
Selasa03-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:13
Zohor 13:22
Asar 16:27
Maghrib 19:28
Isyak 20:39
Rabu04-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:22
Asar 16:25
Maghrib 19:28
Isyak 20:38
Khamis05-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:22
Asar 16:24
Maghrib 19:27
Isyak 20:38
Jumaat06-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:21
Asar 16:23
Maghrib 19:27
Isyak 20:37
Sabtu07-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:21
Asar 16:22
Maghrib 19:26
Isyak 20:37
Ahad08-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:21
Asar 16:22
Maghrib 19:26
Isyak 20:36
Isnin09-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:12
Zohor 13:20
Asar 16:23
Maghrib 19:25
Isyak 20:36
Selasa10-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:23
Maghrib 19:25
Isyak 20:35
Rabu11-09-2019
Imsak 05:46
Subuh 05:56
Syuruk 07:11
Zohor 13:20
Asar 16:23
Maghrib 19:24
Isyak 20:34
Khamis12-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:24
Maghrib 19:23
Isyak 20:34
Jumaat13-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:24
Maghrib 19:23
Isyak 20:33
Sabtu14-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:11
Zohor 13:19
Asar 16:24
Maghrib 19:22
Isyak 20:33
Ahad15-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:24
Maghrib 19:22
Isyak 20:32
Isnin16-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:10
Zohor 13:18
Asar 16:25
Maghrib 19:21
Isyak 20:32
Selasa17-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:25
Maghrib 19:21
Isyak 20:31
Rabu18-09-2019
Imsak 05:45
Subuh 05:55
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:25
Maghrib 19:20
Isyak 20:31
Khamis19-09-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:10
Zohor 13:17
Asar 16:25
Maghrib 19:20
Isyak 20:30
Jumaat20-09-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:10
Zohor 13:16
Asar 16:25
Maghrib 19:19
Isyak 20:29
Sabtu21-09-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:09
Zohor 13:16
Asar 16:26
Maghrib 19:19
Isyak 20:29
Ahad22-09-2019
Imsak 05:44
Subuh 05:54
Syuruk 07:09
Zohor 13:15
Asar 16:25
Maghrib 19:18
Isyak 20:28
Isnin23-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:09
Zohor 13:15
Asar 16:25
Maghrib 19:17
Isyak 20:27
Selasa24-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:08
Zohor 13:15
Asar 16:26
Maghrib 19:17
Isyak 20:27
Rabu25-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:08
Zohor 13:14
Asar 16:26
Maghrib 19:16
Isyak 20:26
Khamis26-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:08
Zohor 13:14
Asar 16:26
Maghrib 19:16
Isyak 20:26
Jumaat27-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:08
Zohor 13:14
Asar 16:26
Maghrib 19:15
Isyak 20:25
Sabtu28-09-2019
Imsak 05:43
Subuh 05:53
Syuruk 07:08
Zohor 13:13
Asar 16:26
Maghrib 19:15
Isyak 20:25
Ahad29-09-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:08
Zohor 13:13
Asar 16:26
Maghrib 19:14
Isyak 20:24
Isnin30-09-2019
Imsak 05:42
Subuh 05:52
Syuruk 07:07
Zohor 13:13
Asar 16:26
Maghrib 19:14
Isyak 20:24