Pulau Aur dan Pemanggil

Wahai Saudaraku, Jagalah Solatmu
 
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Hari Ini
Imsak5:42
Subuh5:52
Syuruk7:13
Zohor13:15
Asar16:37
Maghrib19:13
Isyak20:27
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Selasa01-01-2019
Imsak5:34
Subuh5:44
Syuruk7:06
Zohor13:08
Asar16:31
Maghrib19:06
Isyak20:21
Rabu02-01-2019
Imsak5:34
Subuh5:44
Syuruk7:07
Zohor13:08
Asar16:31
Maghrib19:06
Isyak20:21
Khamis03-01-2019
Imsak5:35
Subuh5:45
Syuruk7:07
Zohor13:09
Asar16:32
Maghrib19:07
Isyak20:21
Jumaat04-01-2019
Imsak5:36
Subuh5:46
Syuruk7:08
Zohor13:09
Asar16:32
Maghrib19:07
Isyak20:22
Sabtu05-01-2019
Imsak5:36
Subuh5:46
Syuruk7:08
Zohor13:10
Asar16:33
Maghrib19:08
Isyak20:22
Ahad06-01-2019
Imsak5:36
Subuh5:46
Syuruk7:09
Zohor13:10
Asar16:33
Maghrib19:08
Isyak20:23
Isnin07-01-2019
Imsak5:37
Subuh5:47
Syuruk7:09
Zohor13:10
Asar16:34
Maghrib19:09
Isyak20:23
Selasa08-01-2019
Imsak5:37
Subuh5:47
Syuruk7:09
Zohor13:11
Asar16:34
Maghrib19:09
Isyak20:23
Rabu09-01-2019
Imsak5:38
Subuh5:48
Syuruk7:10
Zohor13:11
Asar16:34
Maghrib19:10
Isyak20:24
Khamis10-01-2019
Imsak5:38
Subuh5:48
Syuruk7:10
Zohor13:12
Asar16:35
Maghrib19:10
Isyak20:24
Jumaat11-01-2019
Imsak5:39
Subuh5:49
Syuruk7:11
Zohor13:12
Asar16:35
Maghrib19:10
Isyak20:24
Sabtu12-01-2019
Imsak5:39
Subuh5:49
Syuruk7:11
Zohor13:12
Asar16:35
Maghrib19:11
Isyak20:25
Ahad13-01-2019
Imsak5:40
Subuh5:50
Syuruk7:11
Zohor13:13
Asar16:36
Maghrib19:11
Isyak20:25
Isnin14-01-2019
Imsak5:40
Subuh5:50
Syuruk7:12
Zohor13:13
Asar16:36
Maghrib19:12
Isyak20:25
Selasa15-01-2019
Imsak5:41
Subuh5:51
Syuruk7:12
Zohor13:14
Asar16:36
Maghrib19:12
Isyak20:26
Rabu16-01-2019
Imsak5:41
Subuh5:51
Syuruk7:12
Zohor13:14
Asar16:37
Maghrib19:12
Isyak20:26
Khamis17-01-2019
Imsak5:41
Subuh5:51
Syuruk7:13
Zohor13:14
Asar16:37
Maghrib19:13
Isyak20:26
Jumaat18-01-2019
Imsak5:42
Subuh5:52
Syuruk7:13
Zohor13:15
Asar16:37
Maghrib19:13
Isyak20:27
Sabtu19-01-2019
Imsak5:42
Subuh5:52
Syuruk7:13
Zohor13:15
Asar16:37
Maghrib19:14
Isyak20:27
Ahad20-01-2019
Imsak5:43
Subuh5:53
Syuruk7:13
Zohor13:15
Asar16:38
Maghrib19:14
Isyak20:27
Isnin21-01-2019
Imsak5:43
Subuh5:53
Syuruk7:14
Zohor13:15
Asar16:38
Maghrib19:14
Isyak20:27
Selasa22-01-2019
Imsak5:43
Subuh5:53
Syuruk7:14
Zohor13:16
Asar16:38
Maghrib19:15
Isyak20:28
Rabu23-01-2019
Imsak5:44
Subuh5:54
Syuruk7:14
Zohor13:16
Asar16:38
Maghrib19:15
Isyak20:28
Khamis24-01-2019
Imsak5:44
Subuh5:54
Syuruk7:14
Zohor13:16
Asar16:38
Maghrib19:15
Isyak20:28
Jumaat25-01-2019
Imsak5:44
Subuh5:54
Syuruk7:14
Zohor13:17
Asar16:39
Maghrib19:15
Isyak20:28
Sabtu26-01-2019
Imsak5:45
Subuh5:55
Syuruk7:15
Zohor13:17
Asar16:39
Maghrib19:16
Isyak20:28
Ahad27-01-2019
Imsak5:45
Subuh5:55
Syuruk7:15
Zohor13:17
Asar16:39
Maghrib19:16
Isyak20:28
Isnin28-01-2019
Imsak5:45
Subuh5:55
Syuruk7:15
Zohor13:17
Asar16:39
Maghrib19:16
Isyak20:28
Selasa29-01-2019
Imsak5:45
Subuh5:55
Syuruk7:15
Zohor13:17
Asar16:39
Maghrib19:16
Isyak20:29
Rabu30-01-2019
Imsak5:46
Subuh5:56
Syuruk7:15
Zohor13:18
Asar16:39
Maghrib19:17
Isyak20:29
Khamis31-01-2019
Imsak5:46
Subuh5:56
Syuruk7:15
Zohor13:18
Asar16:39
Maghrib19:17
Isyak20:29
Hubungi kami di contact@waktusolat.xyz